English
۱۳۹۶ دوشنبه ۱ خرداد
حوزه ریاست
 
زندگي فاصله ي كوتاهي ست ،لـحظه ها را درياب ،زندگي حادثه ي زيبائي ست..روز ملي اهداي عضو گرامي باد.
دستورالعمل تشکیل
دستورالعمل نحوه تشکیل کمیته هاي تحقیقات دانشجویي علوم پزشکي کشور
 

-فصل اول :کلیات
-ماده اول :نام
-کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...که از
این به بعد به اختصار کمیته خوانده مي شود.

-ماده دوم:تعریف
-کمیته اي است تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه که بر اساس رسالتهاي آموزشي پژوهشي دانشگاه و در
جهت ارتقاء سطح علمي پژوهشي دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکي فعالیت مي نماید.

- ماده سوم:اهداف
1- ترویج و ارتقاء فرهنگ پرورش در دانشجویان دانشگاه
2- ایجاد فرصت براي شناسایي و شکوفاي استعدادهاي دانشجویان
3- ایجاد بستر مناسب رشد و اعتلاي علمي دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور
4- ایجاد نشاط علمي و پویایي در راستاي فعالیتهاي علمي و پژوهشي دانشجویان
5- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهاي مادي و معنوي دانشگاه از فعالیتهاي علمي دانشجویان

فصل دوم:ارکان
- ماده چهارم :ارکان کمیته شامل سرپرست و شوراي پژوهشي منتخب (نماینده دانشجویان دانشکده ها) مي باشد.
- ماده پنجم:کمیته شامل شوراي پژوهشي منتخب و واحدهاي تابعه آن در دانشکده ها فعالیت مي نمایند.
- ماده ششم:کمیته زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشي دانشگاه فعالیت مي نمایند.
تبصره :حدود اختیارات و وظایف ارکان کمیته با توجه به آئین نامه داخلي دانشگاه تعیین مي شود.

-فصل سوم:نحوه انتخاب ارکان کمیته
- ماده هفتم: انتخاب سرپرست:
سرپرست با حکم معاونت پژوهشي دانشگاه به مدت دو سال به این عنوان منصوب مي شود.
تبصره یک:انتخاب مجدد سرپرست بلامانع است .
تبصره دو:سرپرست باید حتي المقدور با دانشجویان تناسب سني و فکري داشته باشد و به اندازه کافي با پژوهش دانشجویي آشنا بوده و وقت کافي به این امر اختصاص دهد.
تبصره سه:سرپرست میتواند عضو هیئت علمي -دانشجو -یا یکي از کارشناسان دانشکده باشد.

-فصل چهارم:
-ماده هشنتم:شرح وظایف سرپرست
1- نظارت بر حسن اجراي امور و هدایت علمي و عملي کمیته و واحدهاي تابعه آن
2- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
3- انجام امور اداري و اجرایي داخلي کمیته
4- ایجاد هماهنگي بین واحدها
5- پیگیري امور مربوط به کمیته
6- انجام مصوبات شوراي پژوهشي منتخب کمیته پس از تایید معاونت پژوهشي دانشگاه
7- پیگیري امور مربوط به ارتباط کمیته با کمیته هاي دانشگاههاي دیگر و اداره هماهنگي تحقیقات دانشجویان معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

- ماده نهم:شرح وظایف شوراي پژوهشي منتخب
تدوین سیاست هاي پیشنهادي و ارائه به معاونت پژوهشي از طریق سرپرست کمیته جهت بررسي و تصویب و برنامه ریزي تحقیقات دانشجویان

- فصل پنجم:پشتیباني
- ماده دهم:
حمایت و پشتیباني کمیته بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد. جلب حمایت سایر معاونت هاي دانشگاه و سازمانهاي دیگر از طریق معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

- ماده یازدهم:
مرجع رسیدگي به امور کمیته در درجه نخست معاونت پژوهشي دانشگاه و سپس ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
تعداد بازدیدکنندگان امروز 18 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 126 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 204353 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal