English
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
حوزه ریاست
 
مارا به دعا كاش نسازند فراموش رندان سحرخيز كه صاحب نفسانند ... فرا رسيدن ماه مبارك رمضان مبارك
دستورالعمل تشکیل
دستورالعمل نحوه تشکیل کمیته هاي تحقیقات دانشجویي علوم پزشکي کشور
 

-فصل اول :کلیات
-ماده اول :نام
-کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...که از
این به بعد به اختصار کمیته خوانده مي شود.

-ماده دوم:تعریف
-کمیته اي است تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه که بر اساس رسالتهاي آموزشي پژوهشي دانشگاه و در
جهت ارتقاء سطح علمي پژوهشي دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکي فعالیت مي نماید.

- ماده سوم:اهداف
1- ترویج و ارتقاء فرهنگ پرورش در دانشجویان دانشگاه
2- ایجاد فرصت براي شناسایي و شکوفاي استعدادهاي دانشجویان
3- ایجاد بستر مناسب رشد و اعتلاي علمي دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور
4- ایجاد نشاط علمي و پویایي در راستاي فعالیتهاي علمي و پژوهشي دانشجویان
5- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهاي مادي و معنوي دانشگاه از فعالیتهاي علمي دانشجویان

فصل دوم:ارکان
- ماده چهارم :ارکان کمیته شامل سرپرست و شوراي پژوهشي منتخب (نماینده دانشجویان دانشکده ها) مي باشد.
- ماده پنجم:کمیته شامل شوراي پژوهشي منتخب و واحدهاي تابعه آن در دانشکده ها فعالیت مي نمایند.
- ماده ششم:کمیته زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشي دانشگاه فعالیت مي نمایند.
تبصره :حدود اختیارات و وظایف ارکان کمیته با توجه به آئین نامه داخلي دانشگاه تعیین مي شود.

-فصل سوم:نحوه انتخاب ارکان کمیته
- ماده هفتم: انتخاب سرپرست:
سرپرست با حکم معاونت پژوهشي دانشگاه به مدت دو سال به این عنوان منصوب مي شود.
تبصره یک:انتخاب مجدد سرپرست بلامانع است .
تبصره دو:سرپرست باید حتي المقدور با دانشجویان تناسب سني و فکري داشته باشد و به اندازه کافي با پژوهش دانشجویي آشنا بوده و وقت کافي به این امر اختصاص دهد.
تبصره سه:سرپرست میتواند عضو هیئت علمي -دانشجو -یا یکي از کارشناسان دانشکده باشد.

-فصل چهارم:
-ماده هشنتم:شرح وظایف سرپرست
1- نظارت بر حسن اجراي امور و هدایت علمي و عملي کمیته و واحدهاي تابعه آن
2- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
3- انجام امور اداري و اجرایي داخلي کمیته
4- ایجاد هماهنگي بین واحدها
5- پیگیري امور مربوط به کمیته
6- انجام مصوبات شوراي پژوهشي منتخب کمیته پس از تایید معاونت پژوهشي دانشگاه
7- پیگیري امور مربوط به ارتباط کمیته با کمیته هاي دانشگاههاي دیگر و اداره هماهنگي تحقیقات دانشجویان معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

- ماده نهم:شرح وظایف شوراي پژوهشي منتخب
تدوین سیاست هاي پیشنهادي و ارائه به معاونت پژوهشي از طریق سرپرست کمیته جهت بررسي و تصویب و برنامه ریزي تحقیقات دانشجویان

- فصل پنجم:پشتیباني
- ماده دهم:
حمایت و پشتیباني کمیته بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد. جلب حمایت سایر معاونت هاي دانشگاه و سازمانهاي دیگر از طریق معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

- ماده یازدهم:
مرجع رسیدگي به امور کمیته در درجه نخست معاونت پژوهشي دانشگاه و سپس ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
تعداد بازدیدکنندگان امروز 25 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 30 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 205343 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal