۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
1395/09/14 گزارش عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در هفدهمين كنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور
گزارش عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در هفدهمين كنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور
اين كنگره در تاريخ هاي 16الي 19 شهريور ماه در شهر كاشان برگزار گرديد كه در اين كنگره بيش از 500 مقاله ارائه شد و از دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 10 مقاله ارائه گرديد كه 7 مقاله وابسته به كميته تحقيقات دانشجويي بودند. مقاله هاي ارسال شده در دو بخش پوستر و سخنراني پذيرفته شد.
 
در بخش داوران و مدرسين كارگاه ها، آقاي رضا حيدري سورشجاني به عنوان داور مكاتبه اي و حضوري و آقاي پويا پارسايي به عنوان مدرس كارگاه برگزيده شدند.
 
اسامي ارائه دهندگان پوستر :
1) خانم يگانه سرمست 2) آقاي عليرضا عباسي 3) حجت روحي بروجني 4) معصومه هاشمي
 
اسامي ارائه دهندگان سخنراني:
1) آقاي رضا حيدري سورشجاني 2) سميه اماني 3) حجت روحي بروجني
 
افتخارات كسب شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي:
آقاي رضا حيدري سورشجاني به عنوان داور برتر اين كنگره انتخاب شدند.
تعداد بازدید: 112
Powered by DorsaPortal